Inauguració MGEE

El  proper  dijous  dia  4  d’octubre,  tindrà  lloc  a  la  seu  de  l’IDEC-UPF  la  sessió
inaugural  del  Máster  en  Direcció  i  Gestió  de  l’Esport,  que  enguany  celebra  la  seva
7ª edició.

La  conferència  que  obrirà  aquest  nou  curs  porta  per  títol:  “Los  Juegos  Olímpicos
de  Barcelona  92,  ahora  que  hace  20  años…”  i  anirà  a  càrrec d’Enric Truño,
comissionat  de  l’Alcaldia  de  Barcelona  per  a  la  candidatura  de  Barcelona-Pirineus
2022  i  conseller  delegat  d’Sport  Assistance.  Durant  19  anys  ha  estat  regidor
d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona.

L’acte es realitzarà a l’Auditori del IDEC i començarà a les 19.00.

Dia: Dijous 4 d’octubre de 2012
Lloc: IDEC-UPF, Balmes 132-134, Barcelona
Hora: 19.00 hores

upf logo

Inauguración MGEE

El  próximo  jueves  día  4  de  octubre,  tendrá  lugar  en  la  sede  de  la  IDEC-UPF  la

sesión  inaugural  del  Máster  en  Dirección  y  Gestión  del  Deporte,  que  este  año
celebra su 7ª edición.

La  conferencia  que  abrirá  este  nuevo  curso  trae  por  título:  “Los  Juegos  Olímpicos
de  Barcelona  92,  ahora  que  hace  20  años…”  e  irá  a  cargo  de  Enric Truño,
comisionado  de  la  Alcaldía  de  Barcelona  para  la  candidatura  de  Barcelona-Pirineo
2022 y consejero delegado de Sport Assistance. Durante 19 años ha sido regidor de
Deportes

El acto se realizará en el Auditorio del IDEC y empezará a las 19.00.

Día: Jueves 4 de octubre de 2012
Lugar: IDEC-UPF, Balmes 132-134, Barcelona
Hora: 19.00 horas